Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Fundusze zewnętrzne Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Fundusze zewnętrzne

 Ponad 800 tysięcy dla Gminy Kotuń. PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń jako jedna z 14 gmin w Województwie Mazowieckim otrzymała dofinansowanie do inwestycji jaką realizowała w pt. "Rozbudowa systemu dostarczania wody w gminie Kotuń" w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.1/1/2014

Całkowita wartość projektu to 2 033 171,32 zł

Koszty kwalifikowane 1 677 893,09

Wnioskowa kwota z EFRR  838 946,55 zł (50 % dofinansowania )

 

Więcej…
 
Informacja o projekcie pt." Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 listopada 2014 14:15

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 90.254,00 zł”.

 

 

 

Kotuń dn. 17.11.2014 r. Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak

Więcej…
 
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” PDF Drukuj Email

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” "współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

 

STRONA PROJEKTU

Więcej…
 
Dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW pt. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.:


”Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie  Gminy Kotuń” dofinansowano przez

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w

formie  pożyczki, w kwocie 484 000,00 zł”.

 

Kotuń dn. 06.06.2014 r.

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak

Więcej…
 
Informacja o formie dopfinasowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń informuje:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 537.756,00zł


 

 
GMINA KOTUŃ zrealizowała projekt pn: „Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu” PDF Drukuj Email
środa, 10 kwietnia 2013 12:23

Kotuń 10.04.2013


GMINA KOTUŃ

 

zrealizowała projekt pn:

„Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet III: Regionalny system transportowy

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 1 816 206,06zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 1 459 826,68zł

Okres realizacji: lata 2009-2011

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy poprzez modernizację dróg oraz budowę drogi wraz z chodnikiem dla pieszych
i zwiększenie tym samym ich przepustowości oraz bezpieczeństwa podróżowania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Więcej…
 
Projekty zewnętrzne realizowane w Gminie Kotuń PDF Drukuj Email

Więcej…
 
Projekty Unii Europejskiej realizowane w Gminie Kotuń PDF Drukuj Email

 

Więcej…
 
My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej PDF Drukuj Email

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

W skład Partnerstwa wchodzą:


 • Gmina Kotuń

 • Gmina Cegłów
 • Gmina Jakubów
 • Gmina Miastków Kościelny
 • Miasto Żelechów
 • Gmina Paprotnia
Cel projektu:

 

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

Działania:

 

Realizacja projektu wynika z inicjatywy partnerskich gmin, które chciałyby dopasować funkcjonowanie swoich urzędów do europejskiego standardu oraz koncepcji good governance. Na przestrzeni dwuletnich działań projektowych zostanie zrealizowanych:

 • 20 tematów szkoleniowych (w porządku alfabetycznym): BIP, udzielanie informacji, Dostęp do informacji publicznej, ePUAP, Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, Instrukcja kancelaryjna, Interpretacja kryteriów i standardów oceny, przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej, Jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi, Komunikacja wewnętrzna, KPA, Ochrona danych osobowych, Ochrona środowiska – decyzje środowiskowe, Prawo pracy w JST, Tworzenia i aktualizacja opisu stanowisk, badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie rocznych planów szkoleń, Tworzenie prawa miejscowego, USC – ewidencja ludności, Ustawa o samorządzie gminnym, Warsztaty Wieloletnia prognoza finansowa (WPF), Zagospodarowanie przestrzenne, Zarządzanie kadrą, Zmiany w prawie budowlanym; łącznie dla partnerskich urzędów zostaną zrealizowane 44 szkolenia (75 dni szkoleniowych) dla około 588 pracowników/pracowniczek 6 JST
 • Doradztwo z 10 tematów: opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych, uruchomienie 2 nowych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP, uruchomienie punktów potwierdzenia profilu zaufanego, poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zewnętrznej poprzez wdrożenie jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu, ponowne wdrożenie wspólnej metody samooceny CAF, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr urzędów, poprawa gospodarowania zasobami poprzez usprawnienie systemu ewidencjonowania majątku trwałego i zasobów komunalnych, poprawa skuteczności ocen okresowych pracowników, wprowadzenie monitoringu stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji administracyjnych, przygotowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy; łącznie dla 6 partnerskich urzędów przewidziano około 1360 godzin doradztwa.
 • Kursy: Zajęcia komputerowe ECDL, w których weźmie udział 43 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich JST
 • Studia podyplomowe (w porządku alfabetycznym): Administracja, Informatyka ekonomiczna, Menedżer samorządu terytorialnego, Ochrona środowiska, Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki, Prawo samorządowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, z których skorzysta 22 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich urzędów


Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Kierownik Projektu:
Agnieszka Jędrych – tel. (22) 351 93 16

Projekt „My się zmian nie boimy” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr konkursu: 1/POKL/5.2.1/2011
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/12-00
Budżet: 1 595 012,33 PLN

link do strony projektu 
Komisja Europejska wsparła organizację przez Gminę Kotuń Międzynarodowego Forum Wymiany Międzypokoleniowej. PDF Drukuj Email


Międzynarodowe Forum

Wymiany Międzypokoleniowej

KOTUŃ 12-13 X 2012

Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminą Oberkreamer, pięcioma szkołami oraz dwoma stowarzyszeniami otrzymała z Komisji Europejskiej  w ramach Programu Europa Dla Obywateli Działanie Programu 1: 1.1 Spotkanie mieszkańców miast "Spotkania obywatelskie", dofinansowanie organizacji w Kotuniu w październiku br Międzynarodowego Forum Wymiany Międzypokoleniowej.

W dniu 25 lipca 2012 r. Agencja Wykonawcza przyjęła listę wybranych projektów.

Na 102 projekty -  Polska otrzymała dofinansowanie do 9 projektów z czego Gmina Kotuń zajęła 24 pozycję.

With the support of the Europe for Citizens programme of the European Union


More information - soon :)

Więcej…
 
Gmina Kotuń : Wygrane 3 projekty z Unii Europejskiej dla szkół podstawowych PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń wygrała 3 projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej, Kapitał Ludzki

Zgodnie z uchwałą nr 1551/179/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca br. Gmina Kotuń zakwalifikowała się  do udziału w projekcie systemowym "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Na 6 złożonych wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie do 3 projektów dla następujących szkół

 • Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu
 • Szkoła Podstawowa im. Januarego Suchodolskiego w Bojmiu
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu
Więcej…
 
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Zadania projektu PDF Drukuj Email

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Grupy docelowe PDF Drukuj Email

Grupy docelowe

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Cele projektu PDF Drukuj Email

CELE PROJEKTU

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 
W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu PDF Drukuj Email

Uzasadnienie potrzeby realizacji projekt.

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” PDF Drukuj Email

 

Projekt „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START”

UDA-POKL.09.01.02-14-296/11-00

Więcej…
 
2012: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej PDF Drukuj Email

 

Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, oraz bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie z tego wynikają.

Dla pokolenia wyżu demograficznego i pokoleń wkraczających w wiek dojrzały aktywne starzenie się oznacza:

 • możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym,
 • więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować swoje marzenia.

Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

 

Więcej…
 
Projekty UE w Gminie Kotuń PDF Drukuj Email

 

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji. Całkowita wartość projektu: 4 234 970,73zł, Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 3 598 808,31zł. Okres realizacji: lata 2010-2013

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 


 
Inwestycje w Gminie Kotuń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie PDF Drukuj Email

Inwestycje w Gminie Kotuń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Budowę przepompowni wody w Broszkowie oraz zbiornika retencyjno-wyrównawczego w Kotuniu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl


Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Kotuń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

www.wfosigw.pl

 
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego PDF Drukuj Email

 
wynik przeprowadzonego zapytania cenowego na: „Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu” PDF Drukuj Email

Kotuń, dnia 24.09.2009

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kotuń ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na:

Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

do realizacji wybrano ofertę firmy:

 

OLDUS CARS

ul. Starzyńskiego 12/20

03-458 Warszawa

za cenę brutto: 15 166

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans cenowy wykonania zamówienia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Kuć

 

 
wynik przeprowadzonego zapytania cenowego na: „Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu” PDF Drukuj Email

Kotuń, dnia 24.09.2009

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kotuń ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na:

Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

do realizacji wybrano ofertę firmy:

 

OLDUS CARS

ul. Starzyńskiego 12/20

03-458 Warszawa

za cenę brutto: 15 166

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans cenowy wykonania zamówienia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Kuć

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
środa, 09 września 2009 08:20

Więcej…
 


Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109